Door de Nacht


Praktisch doe-boek voor uittredingen

DOOR DE NACHT is een praktische handleiding waarin wordt uitgelegd wat uittredingen zijn en hoe iedereen er bewust mee aan de slag kan. Het fenomeen uittredingen is daarom niet langer met een geheimzinnig aura omgeven, maar wordt voor de lezer op heldere wijze toegankelijk gemaakt.

DOOR DE NACHT bevat vierentwintig technieken met schitterende illustraties. Met de praktische werkbladen, twee uitgewerkte uittreedscripts en eenvoudige oefeningen kan de lezer direct aan de slag. De vele tips kunnen het daartoe benodigde zelfvertrouwen geven.

DOOR DE NACHT is een unieke aanvulling op eerdere publicaties van de auteur over hetzelfde onderwerp. Zij geeft met haar visie en ervaring een gedurfde en revolutionaire aanzet tot het natuurwetenschappelijk onderzoeken van dit verschijnsel waar al sinds de oudheid verslag van wordt gedaan. Het is echter nooit eerder zo grondig belicht.

Van Sten Oomen verschenen eerder de boeken DOOR HET RAAM - Ervaringen met uittredingen (2004, tweede gewijzigde druk) en DOOR DE POORT - Ervaringen met astrale erotiek (2007).

DOOR DE NACHT - Praktisch doe-boek voor uittredingen
Full colour, 128 bladzijden, 80 afbeeldingen
ISBN 978-90-813151-1-1
Door het raam Soul Travel 2008
17,2 x 24 cm, 325 gram
Verschijningsdatum: Vanaf nu verkrijgbaar!
Prijs: € 17,50

DOOR DE NACHT - Praktisch doe-boek voor uittredingen
Alfred Ballabene, Oostenrijkse uittredingsexpert (woonde een paar jaar in Aalsmeer):

" Ich bin überwältigt über die Schönheit und das wunderbare lay out. Es ist ein Prachtbuch. Auch inhaltlich großartig gegliedert und enthält all jene Elemente, welche die Menschen am meisten bewegen. Es ist das schönste Astralreisenbuch, das ich kenne!"

"Ik ben overdonderd door de schoonheid en de prachtige lay-out. Het is een prachtboek. Ook inhoudelijk geweldig ingedeeld en het bevat alle elementen die de mensen het meeste aanspreken. Het is het mooiste astrale reisboek dat ik ken!"


Koen Declerck webmaster www.uittredingen.be

Persoonlijk vind ik dat 'Door de nacht' in ons taalgebied een grote leemte heeft opgevuld : vele geïnteresseerden die voorheen op het internet zelf hun weg dienden te zoeken, zullen aan deze allesomvattende uitgave beslist een grote hulp hebben.

Titus Rivas Psycholoog en filosoof

Het eerste wat mij is opgevallen aan dit boek is de prachtige vormgeving en de vele illustraties. [...] In een prettige stijl opgesmukt met een paar germanismen, zoals onbekleed in plaats van ongekleed, heeft Sten Oomen haar uiterste best gedaan om haar lezers op weg te helpen in een andere werkelijkheid. Het is daarom te hopen dat veel mensen dit boek lezen.
NBD|Biblion:

Dit werkboek over het reizen buiten het fysieke lichaam, het uittreden, is gericht op het omgaan, het accepteren en het trainen van dit fenomeen. Kenmerkend voor een uittreding is het zich tijdens de slaap, in een lucide droom, losmaken van het fysieke lichaam en het zich bewust zijn van het astrale lichaam, het zogenoemde etherisch dubbel. Het bewust meemaken van de uittreding kan leiden tot meer kennis over het hiernamaals; het kennen en ervaren van de astrale wereld geeft de mogelijkheid meer te genieten van het aardse bestaan. Het afleggen van het stoffelijke lichaam vormt de opmaat naar een ander bestaan. De samenstelster van het werkboek, een ervaren begeleidster van uittredingen, geeft praktische tips over onder meer zonder angsten reizen buiten het lichaam, meditaties en visualisatietechnieken. Praktische werkbladen en uitgewerkte uittreedscripts nodigen uit tot zelfwerkzaamheid. Het rijk geillustreerde boek (in kleur) bevat vier bijlagen waaronder een beknopte bibliografie. Bevat veel ruimte om zelf in te vullen.

(NBD|Biblion recensie, Ruud Booms)


Aat de Kwant journalist, recensent, programmamaker

[... ] Door de nacht is een sympathiek nuttig en prettig leesbaar boek met tal van tips en adviezen. Het geeft een antwoord op de vraag hoe we flexibel, open en positief met uitredingen om kunnen gaan.

 Bestel hier uw exemplaar